Glasen kommer huvudsakligen från franska Essilor/BBGR

vilka vi samarbetat med sedan 1998. Dokumenterad toppkvalitet och ett känt varumärke inom optikbranschen.

 BBGR är flerfaldig vinnare inom branschen till bästa progressiva glas.