Barn/Ungdom

Du som är upp till 19 år får 800 kronor i bidrag från regionen. Kom in så  berättar vi mer om det.

Vi har ett bra sortiment barn och ungdomsbågar. Välkommen in!